På grund af de sidste restriktioner er generalforsamlingen udskudt indtil videre

Tune IF Tennisafdeling afholder generalforsamling

? 2021 kl. 19.30 i Tune-Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand Peter Buch Larsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ved udsættelse p.g.a Covid-19 hører i nærmere

 

Tilmelding til den efterfølgende spisning:
(Kun for medlemmer)