Tune IF Tennisafdeling afholder generalforsamling

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 19.30 i Tune-Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand Peter Buch Larsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ved udsættelse p.g.a Covid-19 hører i nærmere

Tilmelding til den efterfølgende spisning senest d. 26. januar: HER