Tune IF Tennisafdeling afholder generalforsamling

Tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 19.30 i Tune-Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand Peter Buch Larsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ved udsættelse p.g.a Covid-19 hører i nærmere

 

Tilmelding til den efterfølgende spisning (Stegt flæsk): HER
Sidste frist for tilmelding fredag d. 4. juni
(Kun for medlemmer)