Tune IF Tennisafdeling afholder generalforsamling

mandag den 13. januar 2020 kl. 19.30 i Tune-Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand Peter Buch Larsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

 

Tilmelding til den efterfølgende spisning: HER
(Kun for medlemmer)