Omklædning og retningslinjer for Covid-19

Uddybning af Covid-19 regler

Pga. Covid-19 er der hjælpeinstruktører i omklædningen, som henter børnene foran svømmehallen og guider børnene igennem omklædning, bad og indtil deres svømmehold. Samt retur. 

Svømmehallen følger sundhedsmyndighederne og kommunens krav og henvisning og derfor tillades det ikke at forældre følger deres barn gennem omklædning (På nær Leg & Plask, 2-5 år, hvor forældrene er med i vandet)

Når man er fyldt 7 år, skal man klæde om i det omklædningsrum som passer til kønnet.

Både omklædning og bassin er farvekodet så det er lettere at navigere i hvor man skal være. 


Vi anbefaler vores svømmefamilier at lade børnene få øvelse i at klæde om på egen hånd, så snart de er klar til det, gerne allerede fra 4 års alderen. Vi oplever børn som er helt selvkørende fra 5-6 års alderen, såfremt de har fået lov til at øve sig i trygge rammer.

 

 

Fra skolealderen skal alle klare sig alene gennem omklædningen, præcis som de gør til gymnastik i skolen. 

 

Vi gør opmærksom på at det ikke er muligt at få udleveret et forældrekort til omklædningen

Ligesom det ikke vil blive accepteret at børn over 7 år klæder om i det modsatte køns omklædningsrum. 

Se mere på Greve Svømmehals hjemmeside: http://www.gsh.dk/klubber/vi-gaar-til-klubsvoemning/