Forældre til børn under 8 år kan få udleveret et forældrekort sammen med det grønne klubarmbånd, således at du har mulighed for at hjælpe dit barn gennem omklædningen,hvis der er behov for det.

Når man er fyldt 8 år, skal man klæde om i det omklædningsrum som passer til kønnet.

Vi anbefaler vores svømmefamilier at lade børnene få øvelse i at klæde om på egen hånd, så snart de er klar til det. Fra skolealderen kan langt de fleste godt klare sig alene gennem omklædningen.

Vi gør opmærksom på at det ikke er muligt at få udleveret et forældrekort til børn som er fyldt 8 år.

Ligesom det ikke vil blive accepteret at børn over 8 år klæder om i det modsatte køns omklædningsrum. 

Se mere på Greve Svømmehals hjemmeside: http://www.gsh.dk/klubber/vi-gaar-til-klubsvoemning/