På grund af den store efterspørgsel på svømmeundervisning, som ikke kunne dækkes indenfor den klubtid, som Tune IF svømmeafdeling får tildelt af Greve Kommune, så besluttede bestyrelsen at udbyde undervisning om søndagen.

Dette er muligt, da vi har fået mulighed for at leje en stor del af bassinerne om søndagen efter den offentlige åbningstid. Da svømmehallen er lukket, så har vi også opsynspligten i forhallen og ved de bassiner, hvor vi har undervisning. 

En mindre del af udgiften til hallejen dækkes af det let forhøjede kontingent for søndagsundervisningen.

Vi gør desuden opmærksom på, at det ikke er tilladt at benytte de øvrige bassiner hverken før eller efter undervisningen om søndagen.

Bestyrelsen i
Tune IF Svømmeafdeling