Ledsagerkort til sommersvømning i periode 30/4 - 13/6 2018

Som tidligere år kan forældre til svømmere der går på undervisningshold købe ledsagerkort til mandage og onsdage i forbindelse med deltagelse til sommersvømning. Forældre, der har købt ledsagerkort, kan medbringe egne ”børneklubmedlemmer” til omklædning, bad og bad i offentlig bassindel fra 15 min. før holdet starter til 15 min. efter endt undervisning. Det skal understreges, at ledsagerkortet er baseret på, at forælderen skal være i bassinet sammen med klubmedlemmet. Ledsagerkortet giver således muligheden for, at man som voksen selv kan svømme, mens barnet modtager undervisning.
Vær opmærksom på, at der kun kan benyttes ledsager kort i den offentlige åbningstid frem til og med kl. 20.00. Således vil forældre til børn som svømmer fra kl. 19.30, ikke kunne benytte vandet efter endt undervisningstid.

Ledsagerkortet koster kr. 140,- og købes i svømmehallens billetluge mod forevisning af svømmerens adgangskort.

Henvendelse vedrørende ledsagerkort bedes rettet til Greve Svømmehal – www.gsh.dk

Er der spørgsmål er man velkommen til at kontakte os på svoemning@tune-if.dk