Personlige oplysninger:
Ingen personlige oplysninger der registreres på Tune-IF, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Tune IF.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode til modtagelse af betaling. Det er en af PBS godkendt udbyder som er E-mærket godkendt.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Tune-if.dk på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra en evt. betaling foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en maillingliste hos www.tune-if.dk, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra www.tune-if.dk. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

Aflysning:
Tune IF’s Svømmeafdeling kan ikke holdes ansvarlig for aflysning af undervisning, som er forårsaget af udefra kommende beslutninger. Aflysninger vil i videst muligt omfang blive meddelt brugerne dersom informationen er os i hænde dagen før undervisningen. Aflysning på dagen vil blive annonceret ved opslag på stedet.

Instruktører:
Tune IF Svømmeafdeling forbeholder sig ret til ændringer i forhold til program og ændringer i trænerbesætningen i løbet af sæsonen. Såfremt der ikke er tilmeldinger nok til oprettelse af et hold forbeholder vi os ret til ophævelse af købet og det indbetalte tilbagebetales. Skulle der være frafald af instruktør hvor ny ikke kan skaffes og holdet annulleres, refunderes kontingentet helt eller delvist i forhold til antal underviste gange. Det er formanden for Svømmeafdelingen der beslutter hvorvidt hold nedlægges eller opretholdes.

Betaling:
Tune-IF modtager betaling med Dankort og VISA-Dankort. Betaling vil blive trukket på din konto med det samme. Bosiddende uden for Greve Kommune vil blive pålagt kr. 250,-.

Tune-IF krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Fortrydelsesret:
Der er 14 dages fortrydelsesret fra købets indgåelse. Eventuelle afholdte undervisningsgange vil blive fratrukket i det indbetalte beløb.

Ved fortrydelse bedes der rettet henvendelse til nedenstående adresse:

Tune IF Svømmeafdeling
E-mail: svoemning@tune-if.dk