I 1976 gik en arbejdsgruppe i gang med at undersøge mulighed for oprettelse af en svømmeafdeling og allerede i efteråret 1977 blev der afholdt stiftende generalforsamling.

I Greve kommune havde man vedtaget at opføre en stor svømmehal med alle tænkelige moderne faciliteter, så den også kunne anvendes til internationale stævner og mesterskaber. Der havde i idrætskredse været en del forskellige holdninger til dette store, af mange benævnt "prestigebyggeri", contra opførelse af 3 mindre svømmehaller fordelt i de 3 lokalområder. Men afgørelsen blev den fælles store svømmehal, og nu rejste spørgsmålet sig så, om det ikke var rigtigt at stifte en fælles svømmeklub for hele Greve kommune, men dette kunne der ikke skaffes flertal for, og Tune fik som nævnt sin egen svømmeafdeling under Tune IF i 1977. Foråret 1978 kunne man sende de første svømmere i vandet i Greve Svømmehal, der lige var blevet indviet. Svømmeafdelingen fik også timer i Tjørnelyskolens svømmesal.

 I 1979 indmeldte man sig i Sjællands Svømme Union (S.S.U.) for også at kunne deltage i stævner og turneringer.

Afdelingen indleder i foråret 1986 et samarbejde med Karlslunde Idrætsforening vedrørende træning af konkurrence- og talentsvømmere, men dette samarbejde holder kun et par sæsoner, hvorefter man går i samarbejde med Greve I.F., og dette samarbejde består fortsat og har givet gode resultater.

Afdelingen deltager i mange konkurrencer og stævner, og har gennem årene opnået mange fine resultater, ligesom det er lykkedes at få 2 ungdomssvømmere på juniorlandsholdet.

Medlemsskaren har været rimelig konstant og er p.t. ca. 550 medlemmer, hvoraf hovedparten, ca. 65-70%, er børn og unge.