Til medlemmer af TUNE IF.

Kære alle.

Med virkning fra den 6. januar 2021 har myndighederne indført skærpede nationale restriktioner, som bl.a. medfører et forsamlingsforbud på fem personer.

Et nyt år er skudt i gang, og desværre har COVID-19 fortsat så godt tag i hele landet, at myndighederne nu indfører skærpede restriktioner, der også påvirker idrætsforeningerne. Restriktionerne skyldes også, at den meget smitsomme britiske corona-variant spreder sig.

 

Restriktionerne betyder:
•Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til max 5 personer
•Der er ikke længere undtagelser for forsamlingsforbuddet. Det betyder bl.a., at det ikke længere vil være muligt i professionel idræt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs eller udendørs. Der er heller ikke en undtagelse i forhold til generalforsamlinger. 
•Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner

De nye restriktioner træder i kraft den 6. januar 2021. De gælder frem til foreløbig den 28. februar 2021, men forventningen er, at de kan blive yderligere forlænget.

Vi opfordrer derfor alle idrætsforeninger til at holde sig opdateret på siden DIF.dk/corona.

 

Med venlig hilsen
Pauli Krone Christensen
Hovedformand
Tune IF