Hovedgeneralforsamling den 11. maj 2016

Indledning:

Tune IF har succes. Vi har igennem 2015 haft et tilfredsstillende år. Vore ledere og instruktører har gjort en fremragende indsats og levet op til medlemmernes forventninger.

Vi er naturligvis opmærksomme på de steder, der har brug for en hjælpende hånd.

Tune IF er en af de allerstørste DGI-foreninger i Danmark, dette giver indflydelse og ansvar.

Vi skal ikke forvente, at Tune IF bliver meget større med de aktiviteter, vi har i dag, men at medlemmer flytter mellem aktiviteter.

Vi ser på forskellige muligheder for samarbejde med Greve Kommune og lokalt i Tune.

Medlemsudviklingen i 2015 og forventninger til 2016

 

Befolkningsudviklingen i Tune frem til 2020:

Vi ser kun en mindre udvikling, både i antal og i aldersgrupper, men det er en udvikling, vi skal tage højde for i planlagte aktiviteter.

Ved siden af denne plan ved vi, at der bliver flere aktive ældre.

Overskuddet kommer primært fra Håndbold - Fodbold - CBL og Svømning.

Tune IF’s bank er Nordea Roskilde:

Vi har også i 2015 vurderet om Nordea er den rigtige bank for Tune IF. Vi har fået små 30 kr. i rente og tilskud.

De 2 andre banker havde negativ rente, og begrænset mulighed for tilskud.

Idrætsfesten 2015:

I år med 327 deltagere.

Vi har et fantastisk festudvalg, der hele tiden får nye ideer.

I år et Royalt tema, vi starter med at synge ”Der er et yndigt Land”

Ved Idrætsfesten overrækkes en række pokaler:

 1. Tune IF’s Jubilæumspokal

Pokalen blev overrakt til Finn Fejrskov.

Finn er leder i vor Badminton- og Tennisafdeling, og har været Tune IF’s repræsentant i DGI’s Badmintonudvalg.

Finn har været aktiv leder i Tune IF i mange år.

 1. Dagbladets Idrætslederpris

Pokalen blev overrakt til Jette Jensen.

Jette er en ægte ildsjæl for håndbolden.

Jette har sine holdninger og kæmper for Håndbold.

Jette er utrolig afholdt af de ungdomsspillere, hun har haft ansvaret for.

Jette er en meget væsentlig del af deltagelse i Roskilde Festivalen.

 

 1. Årets Kammerat (Tune Pensionist pokal)

Pokalen blev overrakt til Marlene Kruse.

Marlene har igennem en lang årrække været frivillig leder.

Malene er altid forrest, når der skal laves arrangementer..

Marlene giver også gerne en hånd med, når klubhuset skal passes.     

 1. Nordea Fonden, Det gode liv.  Instruktør/træner pris.

Der blev informeret om, at Frederik Frost vil få prisen overrakt ved generalforsamlingen den 11. maj 2016.

Frederik er en væsentlig del af Hedebo-udvalget.

Frederik har nu igennem en årrække været en engageret træner, og er også en del af et nyt sponsorudvalg i håndbolden.

Frederik har været en lederevne i arbejdet med Tune IF’s nye hjemmeside - og Facebook.

 1. Nordea Fonden, Det gode liv. Lederpris

Der blev informeret om, at Lars Andersen vil få prisen overrakt ved generalforsamlingen den 11. maj 2016.

Lars har været medlem af Fodboldafdelingen lige siden han selv startede som ung knægt til fodbold.

Lars spillede i en periode på 10 år, på 1. holdet, 126 kampe.

Lars har de sidste 8 år været leder og træner .

Lars er tovholder og arrangerer ture, sidst til Holland i påsken.

Lars er med som leder ved alle reparationer af Klubhus.

Tune IF ønsker til lykke og siger tak for indsatsen.

 

Aktiviteter:

Klub-Nyt – mere end 50 års udgivelse:

Det trykte blad er udkommet i mere end 50 år med informationer om vore mange aktiviteter i afdelinger, udvalg og i hovedforeningen. Det har været omdelt i Tune og sendt til alle politikere og annoncører og nøgle personer.

Det var hårdt at træffe beslutningen om at stoppe det trykte Klub-Nyt, og over gå til et digitalt Klub-Nyt på vor hjemmeside.

Vi er helt opmærksomme på, at ældre medlemmer savner det trykte Klub-Nyt, men en omkostning på 200 tkr. udover annonceindtægter gjorde, at det var nødvendigt.

Vi har samlet vore medlemmers e-mail adresser, og hver måned sendes en mail, der siger, at nu er det nye Klub-Nyt klar på hjemmesiden.

Vi har indgået aftale med Anne Kaas, som styrer vores indsats, og Grafisk Design i Køge, der laver opsætningen.

Inge Raagaard - 40 års jubilæum:

Inge Raagaard har den 1. april 2016 været sekretær i 40 år i Tune IF. Det er rigtig godt gået. Der er mange forskellige opgaver, som Inge har klaret rigtigt flot. Tune IF markerede dagen på en vandretur på Gudernes Stræde med en takketale, en gave og 25 vandrere, der sang Klubbens Sang for Inge.

Tak for et godt samarbejde.

Truels Vestergaard - 70 år:

Den 21. november 2015 kunne vi ønske tillykke til vor halinspektør Truels Vestergaard, der fyldte 70 år. Jeg besøgte Truels og ønskede tillykke og sagde tak for et rigtig godt samarbejde gennem mange år.

Fordeling af Hal- og Skoletimer:

Som reglerne siger skal alle afdelinger og udvalg aflevere deres ønsker til lokaler den 8. januar for den sæson, der starter til august. Der er altid nogen, der kommer for sent. Opgaven med at få det hele til at hænge sammen er en af de store i Tune IF. Der er altid nogen, der ønsker timer, hvor andre træner.

Men det lykkes hvert år, Judi gør et godt stykke arbejde.

Opfølgning anvendelse af Hal- og Skoletimer:

4 gange om året laver vi en uanmeldt optælling af anvendelse af timer. Konstaterer vi, at der er timer, der ikke anvendes eller med svag anvendelse, kan FU sørge for, at andre får tildelt timerne. Anvendes timerne ikke, kan de ikke søges året efter.

Billardlokalet:

I Hal-2, første sal har vi 2 depotrum. Her er blevet ryddet rigtig meget op, og Billard har fået det højre rum til opholdsrum.

Idræt i Natten:

I 2015 havde vi ca. 350 børn, der deltog i Idræt i Natten, opdelt i 2 alders grupper med mange mindre børn og få ældre børn.

Denne erfaring får udvalget til at vurdere, hvordan det skal være i 2016.

I aktiviteten deltog Gymnastik, Karate, Badminton, CBL, Håndbold og Tennis samt Nordgårdens Rideklub.

Der var utilfredshed med, at Fodbold ikke var aktivt med.

Forslag til dato er 9. september 2016.

Idræt i Natten er en aktivitet, som Tune IF gerne se forsætte.

Projektet var støttet af Nordea Fonden og Tune Brugs.

Børneattester,er afleveret pr. 30. september:

Lotte Jensen har overtaget arbejdet med Børneattester, alle ledere og trænere har afleveret en Børneattest.

Ingen bemærkninger.

Aflevering af Børneattester er et lovkrav og en forudsætning for at have kommunale lokaler.

Imageudvalget:

I slutningen af november 2013 nedsatte vi vort Imageudvalg med følgende kommissorium:

Opgaven

Ny hjemmeside.

Opgaven er løst. Den nye hjemmeside gik i luften lige før jul 2015, et meget stort arbejde var afsluttet (fase1). Vi er startet helt nede fra med input fra enkelte afdelinger og udvalg.

Tune IF betalte i december sidste rate af 187 tkr.

I januar 2016 blev der afholdt kursus, og hver enkelt afdeling og udvalg blev bedt om at gå i gang med at teste deres del, som de selv havde beskrevet. Derfra begyndte de 2 måneder, hvor vi gratis kunne få levet mindre justeringer. Ikke alle levede op til dette.

Digitalt Klub-Nyt:

En af de vigtige opgaver ved en ny hjemmeside var at flytte Klub-Nyt over på hjemmesiden og derved spare 200 tkr.

Vi har for året 2015 set et meget væsentligt fald i annonceindtægter for det trykte Klub-Nyt.

Vi har lavet et nyt moderne design af det digitale Klub-Nyt og indgået en aftale med Grafisk Design i Køge om opsætningen.

Vi har samlet 3000 af medlemmernes mailadresser og udsender hver måned en mail ”Nu er det nye Klub-Nyt på hjemmesiden”.

Vi har annonceindtægter på det digitale Klub-Nyt for ca. 70 Tkr. i 2016, og forventer, at det kun vil koste ca. 10 tkr.

Vi er naturligvis bekendt med, at mange savner det trykte Klub-Nyt, men de stigende omkostninger og den digitale fremmarch gør, at beslutningen er rigtig.

 

Facebook:

Samtidig med Hjemmeside og Klub-Nyt besluttede vi, at vi skal have officielle Facebook sider. Disse er oprettet og igangsat, og i april 2016 har vi gennemført uddannelse. Der er udarbejdet et sæt etiske regler, som gælder alle steder, hvor Tune IF’s navn bruges eller nævnes.

            

Opgaver og samarbejde med Greve Kommune:

Tune IF har tradition for at have et godt samarbejde med politikere i Greve Byråd og med landspolitikerne, der er valgt i Greve/Solrødkredsen.

Forretningsudvalget har et årligt møde med Kultur- og Fritidsudvalget, hvor vi har en tværgående dialog.

Derudover har jeg en løbende dialog og møder om, hvad der rør sig politisk og hvad Tune IF har brug for.

Her tænker jeg på den hjælp, vi kunne give i forbindelse med Idræts- og Sundhedshuset.

Et rigtig positivt samarbejde.

Folkeoplysningsloven:

Vi har her i Danmark en Folkeoplysningslov, der giver muligheder og begrænsninger, og er vedtaget af Folketinget. I forarbejdet har ledelsen af idrættens landsorganisationer været med.

Vi er opmærksomme på, at kommunernes fortolkning kan forhindre idrættens udvikling.

Breddeidrætten drives af tusindvis af frivillige ledere og instruktører, der alle brænder for deres aktivitet og den forening, hvor de er aktive.

De samarbejder gerne og udveksler erfaringer med ledere og instruktører fra andre foreninger med samme holdninger og værdier.

Vi har i Danmark lavet kommunegrænser og kommunale regler, der støtter foreninger og samarbejder inden for de snævre kommune grænser.

Dette har jeg drøftet med vor borgmester Pernille Bechmann, der gerne deltager i et tværkommunalt samarbejde, hvor borgmestre og foreninger fra andre kommuner deltager.

Her ligger en spændende opgave og venter. 

Forvaltningen:

Samarbejdet med forvaltningen har en positiv holdning fra forvaltningen, men det sker ofte ikke det, der er aftalt, eller de beslutter at gå en anden vej og foreslå politikerne andet, end der er aftalt.

Det sidste forsøg var at Greve Kommune skulle styre fordeling og anvendelse af vor kunststoffodboldbane, selv om det indgår i vor selvforvaltningsaftale.

Efter en høj stemme valgte politikerne, at holde vor aftale.

 

Regler for samarbejdsaftaler:

Tune IF har et samarbejde med alle forvaltninger i Greve kommune, Kultur, Social, Teknik, m.m.

Vi måtte konstatere, at hver gang der skulle laves en aftale, var det de forskellige medarbejdere i de enkelte forvaltninger, der opfandt deres egne aftaler.

Dette medførte, at Tune IF lavede vore egne standardregler for indgåelse af aftaler med Greve Kommune, naturligvis godkendt af vor juridiske rådgiver.

 

Selvforvaltningsaftaler:

Møde med Kultur- og Fritidsudvalget:

Normalt mødes FU med Kulturelt Udvalg en gang om året. I 2016 bliver det den 4. oktober.

 

Idrætsrådet:

 1. Idrættens kontor, eget kontor .
 2. Idrætspuljer, den anden store opgave i Idrætsrådet, er blevet omstruktureret.                      

Samarbejde med Tune Skole:

Skoleåret 2015-2016.

Samarbejdet med Tune Skole og Tune IF om kombinationen af skole undervisning og idræt blev fortsat i det forgangne år.

Ordningen er efterhånden blevet en naturlig del af Tune IF, og mange henvender sig for at kunne give en hånd med.

I alt var 45 frivillige involveret i de forskellige aktiviteter i Tune-Hallerne mandag og fredag fra efterårsferien til påske, til glæde og gavn for de omkring 130 elever fra 2. og 3. klasserne på Tune Skole.

Samtidig har det også bevirket, at f.eks. Badmintonafdelingen har fået nye medlemmer.

Det har været dejligt, at se eleverne i fuld fart op ad bakken for at komme til Fodbold, Håndbold, Badminton, Tennis, Gymnastik eller en omgang i CBL.

For ikke at glemme Lektiecafeen, hvor der for alvor bliver svedt....

Projektet har stor bevågenhed både politisk og forvaltningsmæssigt, og det har været rart og opmuntrende at høre de mange rosende ord, der er kommet til de frivillige herfra.

Samarbejdet med Tune Skole har fungeret flot, hvad specielt Lektiecafeen har nydt godt af i den forløbne periode.

Børn er jo ikke ens.  Derfor er det dejligt at se, at det alligevel kan lade sig gøre at være sammen på tværs af generationer.

Det er ikke alle samfund, der kan gøre det, der her bliver gjort, og vi kan godt tillade os at være en lille smule stolte her i Tune.

Tak til alle de frivillige, der har deltaget. Det har været en fornøjelse.

Vi starter friske og veludhvilede til efteråret.

 

Tune Posten:

Tune Posten er et godt tiltag i Tune. Vi var skeptiske i starten, men må sige, at det er godt gået og rigtigt set, men vi ved, at over år vil den blive afløst af en digital avis.

Tune IF har etableret et rigtig godt samarbejde med Tune Posten, som gerne bringer information om vore mange aktiviteter.

Det er også her, vi kan bringe længere historier, som historien om Tune IF fra 1924 og frem.

Men det er vigtig, at vi fastholder vor egen kommunikationskanal, så vi ikke på noget tidspunkt kommer i vanskeligheder.

Vi ønsker et godt samarbejde med Tune Posten, som er inviteret til at besøge hovedbestyrelsen den 13. september.

 

”TV Lorry kommer 21. januar 2013”.

Sådan lød signalet, efter jeg havde en aftale med TV Lorry om, at de kom til Tune og lavede en flot TV udsendelse om Tune by, Tune IF og vore aktiviteter samt om forretningerne, primært Tune Brugs.

Udsendelsen ligger på vor hjemmeside.

 

Ung i Tune (rusmidler):

Tune IF har for flere år siden lavet en Rusmiddelpolitik. I 2015 blev vi opmærksom på et stigende salg og brug af rusmidler blandt de unge i Tune. Vi har indgået et samarbejde med Tune Skole og har været med i flere tiltag, bl.a. foredrag ved ”Peter Mygind”.

Nye Tuneborgere:

Vi startede helt uden erfaring, og startede med besøg på Avnstrup Flygtninge  Center ”Røde Kors Center”, og blev meget positivt modtaget og fik en ny virkelighed. Det fulgte vi op med et borgermøde i Menighedscenteret, besøg hos Venligboerne i Roskilde, og hos Greve Kommune.

De fleste flygtninge, der skulle til Tune, er nu kommet. Der har  været flere udskiftninger.

Vi har fået en rigtig god kontakt, men det er tydeligt, at dem der kommer fra Syrien har været gennem meget svære oplevelser, og det er pressende ikke at have kontakt til familien.

 

På hovedbestyrelsesmødet den 2. november 2015 besluttede vi, at de alle kan få et 3 måneders gratis medlemskab af Tune IF.

 

Vi er i positiv dialog med Greve Kommune om, at hver enkelt flygtning skal have et tilskud, der delvis kan dække kontingent til Tune IF.

Venter på Judi

 

 

Center for Bedre Livskvalitet (CBL):

CBL holdt medlemsmøde den 7. april 2016. Der var i år 40 deltagere, hvilket betød, at gennemgangen måtte være anderledes, hvor vi også informerede om baggrunden for CBL op.

Center for Bedre Livskvalitet er et udvalg under Hovedforeningen, med en udvalgsledelse, bestående af de nedenfor nævnte.

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Tune IF’s vedtægter, værdier og holdninger og øvrige regler er gældende for udvalget.

Vi er et Center for Bedre Livskvalitet for medlemmer og Tune Borgere, ikke et Fitness Center.

CBL-udvalget:        

Sven Edelmann(formand) - Fritz Jüngling(økonomi ansvarlig) -

Lillian Loftager(kasserer) - Bent Andersen(IT, teknik, m.m.) -

Anne Kaas Andersen(Indoor Cykling) -

Margit Olah(Pilates - Yoga Ernæring og Livsstil).

Pia Henriksen (Junior træning mm.)

Birthe Skovgaard (Ældre træning m.m.).

Thomas Nielsen, daglig leder, fysisk træning m.m.

Tina Greve Mathisen, daglig Leder, genoptræning m.m.

Jo Brandt Olsen, sekretær.

Instruktører:

Vi har 51 frivillige uddannede instruktører og ledere.

Der er mange positive udtalelser udefra fra andre foreninger og fra politikere lokalt og fra Christiansborg.

Vi gør sammen med alle øvrige aktiviteter en fælles indsats, der har gjort Tune IF til den 9. største forening i Danmark (2014).

 

 Medlemsudvikling:

 

Gennemgang af Træningsaktiviteter 2015:

Fitness, Spinning, Bodypump, Funktionel Træning, Krop og Bevægelse, Puls og Cross, Junior Fitness, Samarbejdet med Tune Skole, Tune Fight. 

Effektiv Motion - Sjov Motion - Styrke og Balance - Onsdagsholdet – Torsdagsholdet - Visiteret Motion - EFFEKT - Yoga - Zumba - Fræk Fitness - Pilates - Piloxing - Brystholdet.

 

Andre aktiviteter: Meditation, EDB.

CBL har flere aftaler med Greve Kommune og Tune Skole:

Visiteret Motion (Genoptræning), Kvinder med Brystkræft, Medlemmer med hjerteproblemer, Kol, Diabetes, Børn med ADHD fraTune Skole.

Flere aftaler er under forhandling.

Større tiltag i 2015:

Body Pump er sat i gang forår 2015.

Junior Fitness er sat i gang forår 2015.

Vurdering af regnskabssystem og vanskeligheder.

CBL Flex kontingent betaling pr. måned.

Ansættelse af Jo Brandt-Olsen, administrativ medarbejder.

Udannelse 100 tkr 2015.

Samarbejde med Greve Kommunes træningsenhed.

Foredrag 30. april med Christian Bitz.

CBL er nu blevet 10 år, og vi har fejret vor fødselsdag. Vi er gået fra 0 til 1100 medlemmer.

Ny Hjemmeside.

Gratis medlemmer til genoptræning fra afdelinger.

Budget- og medlemskontrol hver måned.

Nye tiltag, planlagt til 2016:

Vi har gennemført event, og der er interesse. Vi har uddannet 3 instruktører, og starter holdet i næste uge på Lundegårdskolen. Vi forventer 25 til 30 deltagere.

Knæhold: Vi har uddannet 3 instruktører på Odense Universitet, og starter hold den 6. april 2016, 6 ugers varighed.

Tilmeldt 23 deltagere på første hold, kører i Hal-3.

Stresshold: Vi har længe arbejdet på at igangsætte holdet, der han hjælpe medlemmer og Tuneborgere med stress. Vi er i kontakt med 2 dygtige Instruktører. Vi er på vej.

 

Kvalitet:

Vi har i nogen tid arbejdet med kvalitetsprojekt, så vi har defineret, hvad vi ønsker at give vore medlemmer, hvordan er vore instruktører uddannet til opgaven samt uddannelsesplaner for, at alle kan løfte opgaven.

Medlemsudviklingen:

og udvikling af borgere i Tune skal passe sammen. Vi er i gang med at samle 4 unge medlemmer, der kan hjælpe os med at definere, hvad vi ønsker for vore unge medlemmer. Inden for de bestående rammer.

Info om Lokaler:

Det er ingen hemmelighed, at vi i flere år har ønsket os mere plads, men det er, til trods for en væsentlig indsats, ikke lykkedes at få kommunen med.

Handicap lift:

Sammen med Tune Hallen arbejder vi med at få sat en sædelift op ved trappen op til vort center.

Karateudvalget:

Udvalget består af formand Lars Skafte samt Henrik Balleby Hansen som kasserer.

Man har instruktøraftale med instruktører fra Roskilde, træningen har fungeret uden problemer.

Den administrative del har fungeret særdeles utilfredsstillende. Der er ikke rapporteret medlemmer, som der skulle. En række henvendelser har ikke fået formand og kasserer til at reagere.

Vi måtte konstatere, at der ikke var opkrævet kontingent for 2. halvår 2015.

Formand og kasserer mødte ikke op til møde, hvor regnskab skulle afleveres, hvilket har betydet et væsentlig ekstra arbejde for hovedkassereren.

Den manglede opkrævning af kontingent har betydet et mindre tilskud på 3 til 4 tkr.

Såvel formand som kasserer er flere gange gjort bekendt med Tune IF’s regler.

 

Bridgeudvalget:

 

Erfa samarbejdet, de 8 flerstrengede foreninger:

Det samarbejde, vi gennem 16 år har haft med Gadstrup, Viby, Vindinge, Osted, Borup og Kirke Hyllinge IF kører videre, og vi mødes 2 gange om året på skift og drøfter opgaver af fælles interesse. Vi har fået flere gode ideer med hjem, men er også blevet kendt med, at idrætsforholdene i Greve Kommune er bedre end i nabokommunerne. Tune IF bidrager væsentligt til erfaringsudvekslingen.

Forretningsudvalget og opgaver:

 1. Opgaven er primært at hjælpe afdelinger og udvalg med råd, vejledning og opfølgning set i forhold til at realisere de af afdelingen lagte, og de af Hovedbestyrelsens godkendte visioner.
 1. Støtteafdelinger med igangsættelse af nye tiltag.
 1. Være behjælpelig med ansøgning om økonomisk støtte.
 1. At være opmærksom på, at regnskabsregler og budgetopfølgning sker i henhold til Tune IF’s regnskabsregler.
 1. Formidle nødvendig information frem og tilbage mellem afdelinger og   udvalg samt FU.
 1. Deltagelse i mindst et bestyrelses- eller udvalgsmøde om året.
 1. Være opmærksom på, at Tune IF’s værdier og holdninger er sammen med vore vedtægter grundlaget for Tune IF.
 1. At være behjælpelig ved samarbejde på tværs.

 

Nedenfor kan I se, hvordan vi har fordelt opgaverne. Ved siden af disse kommer der en række dagligdags opgaver.

Den 17. august 2015:

Afdelinger - kontaktpersoner:

Badminton                                         Lotte

Billard                                               Villy

Fodbold                                              Pauli

Gymnastik                                         Judi

Håndbold                                           Villy

Petanque                                           Pauli

Svømning                                          Sven

Tennis                                                Judi

Trim                                                  Sven

 

Udvalg - opgaver

Skole Projekt 2                                                   Pauli

Skole Projekt DBU 7-8                     Pauli

Handicap Fodbold                            Pauli

Rusmiddel projekt                           Lene - Pauli

Børn Downs syndrom                      Judi

Flygtninge                                      Judi - Villy - Sven

Karate                                            Lene

Bridge                                            Sven

CBL                                               Sven - Fritz - Bent - Lillian

Tune Hallens FU                               Pauli - Sven

Idræt i Natten                                 Villy og udvalg

Idrætsfest                                       FU - Lotte + udvalg

Imageudvalg                                   Lise - Sven - Bent - Lotte - Frederik

Regnskabsudvalg                            Dorthe - Sven

Klub-Nyt                                         Inge - Sven

IT Udvalg                                        Bent og Jan Olsen

Børneattester                                  Lotte

Forsikring                                        Dorthe

 

Det er afgørende og vigtigt, at vi alle tager hånd om vore opgaver og sikrer fremdrift for Tune IF.

Civilsamfundet Tune IF tager ansvar:

Tune IF er den store forening og har derfor et ansvar, der rækker ud over det, der normalt ligger inden for en idrætsforenings rammer. Vore medlemmer kan som følge af sygdom, alder, eller andet have brug for vor hjælp, her har vi i en række tilfælde været behjælpelige.

Fremtiden:

Som indledning vil jeg sige:

Alle organisationer er perfekt designet til det resultat, de får.

Den vigtigste opgave at sikre det vi er valgt til at lede og træne vore medlemmer i deres idrætsaktivitet.

Og igangsætte nye aktiviteter som er til gavn for vore medlemmer.

Men verden forandrer sig, og vi skal være på forkant.

Vi har i mange år arbejdet med visioner og udvikling.

Visioner - der er ingen grund til at begrænse den til Tune IF.

Vi har en landsby af dygtige mennesker og foreninger.

Så hvorfor ikke lave visioner sammen for Tune.

Vi har gjort det før!

Der var engang, at Tune Herred gik fra Roskilde til Køge bugt.

Jeg ser også at nogle kommuner har rådgivende lokalråd, der vejleder politikerne til at træffe de rigtige beslutninger.

Jeg tror, det var en god ide, at vi fik lavet et lokalt råd i landsbyen Tune, der samler os alle.

Så har vi også styr på udbygningen af Tune.

En udbygning, som skal være i takt med borgernes ønsker og holdninger.

Det er meget uheldigt, at vi ikke har mindre lejligheder til ældre Tuneborgere, en opgave vi skal hjælpe vore medlemmer med.

Ved fornuftsbeslutninger sparer vi alle penge, og sikrer femtiden - også for vore ældre medlemmer.

Så fuld fart frem for Tune IF og Tune Landsby.

 

Med venlig hilsen

Sven