Grundet Corona-situationen er der særlige regler og retningslinjer, som gælder for alle håndboldspillere, når de færdes i de tre Tune-haller, i omklædningsrummene og på gangarealerne mellem hallerne. Det er vigtigt, at vi holder afstand, spritter hænder, spritter af efter os og på den måde passer godt på hinanden.

Afdelingen bygger på frivillighed – og det er vigtigt, at trænere og holdledere, frivillige i bestyrelser og udvalg samt spillerne og deres forældre kan færdes sikkert i hallerne. Bestyrelsen har på den baggrund valgt, at der ved afvikling af kampe er 1-3 Corona-vagter med røde veste til stede i hallen. Alle bedes følge Corona-vagtens anvisninger om ophold i de afmærkede zoner samt de retningslinjer, du finder på roll-up’en i forhallen ved indgangen til hal 1. 

Opvarmning sker inde i hallen forud for kampens afvikling, idet der er lagt ekstra tid ind mellem kampene – opvarmning kan evt. foregå udendørs, hvis arealet under halvtaget ikke i forvejen benyttes af andre idrætsgrene som venteareal til at komme ind i hallerne.

Specielt for dommere: Vi er desværre ikke i stand til at tilbyde Corona-sikker omklædning for dommere, da vi ikke har de nødvendige ressourcer til at sikre dommeromkædningsrum imellem brugere. 

Vi glæder os til at se jer!

Uddybende retningslinjer, der skal forhindre Covid-19-smitte i Tune-Hallerne:

  • Covid-19: Coronavagt og tilskuere – finder du HER
  • Covid-19: Træning og kørsel – finder du HER
  • Covid-19: Omklædning – finder du HER
  • Covid-19: Rengøring og afspritning – finder du HER

Tjekliste til afvikling af kampe med eller uden publikum” fra HRØ - finder du HER

Nyt om Covid-19 indenfor håndbold – finder du HER

Opdateret november 2020.