Blanketter

Blanketter til indmeldelse & udmeldelse

Indmeldelse Tumlinge Håndbold Trille Trolle

Indmeldelse øvrige medlemmer

Udmeldelse

 

Blanketten udfyldes, underskrives og afleveres til til holdets træner, så skal han/hun nok sørge for , at kassereren får denne.