DGI´S retningslinjer for gymnastik: (opdateret 5/5-21)

Coronapas

 • Ud fra de nuværende retningslinjer, skal alle udøvere over 18 år fremvise Coronapas i form af selve passet, man modtager efter fuld vaccination, eller et negativ testsvar, som maks. må være 72 timer gammelt. 
 • Det er foreningens ansvar at tjekke medlemmer har et Coronapas ved fremmøde.
 • Har man ikke et Coronapas vil man ikke kunne deltage i træningen.

Til bestyrelsen

 • Orienter dig grundigt om - og efterlev -sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Orienter dig om den pågældende kommune har egne retningslinjer
 • Orienter dig om faciliteterne har egne retningslinjer
 • Hæng plakater med sundhedsstyrelsen retningslinjer op i træningsfaciliteten
 • Diskuter i bestyrelsen, hvordan I kan og vil starte op. Træningsfrekvens, holdsammensætning, logistik mm.
 • Gør jeres egne anbefalinger og gode råd synlige for medlemmerne, når de møder til træning
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage en træning
 • Mindske kontaktflader i forbindelse med træningen. F.eks. at der benyttes papirservietter/håndblæsere på toiletter og lad dørene stå åbne.
 • Sikre at der er hyppig rengøring af hyppigt anvendte kontaktflader
 • På forhånd kommuniker til jeres medlemmer, hvordan og med hvilke restriktioner, I starter op med
 • Vurder, om bestyrelsen med fordel kan være repræsenteret ved træninger

Til instruktører

 • Forhør dig ved din bestyrelse, inden du igangsætter træninger
 • Antallet af deltagere er også afhængig af facilitetens størrelse – min. 4m2 pr. person
 • Minimer brugen af rekvisitter og minimer at den enkelte rekvisit skifter hænder
 • Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om, selv at medbringe rekvisitter. F.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
 • Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder af. Opstil derfor afspritnings muligheder i forbindelse med springaktiviteter.
 • Sikre at der holdes 2 meters afstand i køen i forbindelse med spring.
 • Sikre at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning eller rytmetræning. Det kan med fordel afmærkes på gulvet.
 • Minimer behovet for fysisk kontakt, f.eks. i form af modtagning. Benyt springopstillinger, hvor der ikke er behov for dette.
 • Du skal have sprit til rådighed, så du jævnligt igennem en træning kan afspritte hænder. Du er den der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med dine deltagere.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.
 • Sikre at deltagerne er informeret om nedenstående råd og anbefalinger

Til udøvere

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør.
 • Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
 • Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning.
 • Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.
 • Alle over 12 år skal have mundbind på, når man går ud og ind af hallen - dette gælder både gymnaster og forældre.

 

Nyttige links:

 • Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk
 • Den myndighedsfælles hotline er: 70200233
 • Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk 
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
 • Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
 • Udenrigsministeret: www.um.dk (rejsevejledninger)
 • Kulturministeriet: www.kum.dk (retningslinjer for Idrætslivet)