Generalforsamling

Tune IF Fodboldafdeling afholder

Generalforsamling

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30 i Tune Hallen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand Per Sørensen i hænde 8 dage før generalforsamlingen