Medlemsmøde

15. jan 2019 19:00, Skolegade 9, 1,5 time

Medlemsmødet afholdes i henhold til TUNE IF’s vedtægter

 • Valg af dirigent

 • Beretning for året der gik

 • Gennemgang af regnskab / budget

 

 • Valg til bestyrelse:
  • Søren Sewohl på valg – Genopstiller
  • Sven Møller Jensen – Genopstiller
  • Martin Hansen – Genopstiller ikke
  • Peter Dam-Johansen – Ikke på valg
  • Henrik Gregers Jørgensen – Ikke på valg
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv
 • Indkomne forslag – Deadline 8. januar
 • Eventuelt

 

Tilmelding Her