Tune IF’s Motionscenter udvalg under Hovedforeningen.

”Center for bedre livskvalitet”

Centeret har en daglig leder og en række hjælpere, hvis anvisninger skal følges.

Vore ansatte leder refererer til Hovedformanden.

Ved modtagelsen af medlemmet udarbejdes der et træningsprogram, som kan revideres med passende mellemrum efter aftale.

Medlemmet har ansvar og pligt til at oplyse om alle forhold, der er relevant for udarbejdelse af et træningsprogram.

Eventuelle skader, som medlemmet måtte pådrage sig ved brug af Tune IF’s Motionscenter, er medlemmets eget ansvar og er Tune IF uvedkommende.

Kontingenter opkræves ifølge gældende takstblad, men er fast for den periode, man har indmeldt sig for.

Regler for medlemmer:

 1. Du har ved din indmeldelse læst og accepteret følgende regler for dit medlemskab af Tune IF’s Motionscenter.
 2. Udover dette regelsæt gælder Tune IF’s vedtægter og øvrige regler.
 3. Dit medlemskab er personligt. Misbrug medfører bortvisning. Indbetalte beløb godtgøres ikke.
 4. Almindelige etiske regler er gældende for medlemmers, instruktørers og lederes samvær og respekt om den enkelte i fællesskabet.
 5. Der må ikke trænes med bar overkrop. Der skal anvendes indendørs fodtøj.
 6. Alle viser hensyn til de andre medlemmer.
 7. Rygning og indtagelse af alkohol (øl og spiritus m.m.) er ikke tilladt. Overtrædelse medfører bortvisning, Indbetalte beløb godtgøres ikke.
 8. Enhver form for indtagelse af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter indtagelse af doping.
  Enhver form for doping medfører bortvisning. Indbetalte beløb godtgøres ikke. Medlemmet indberettes til DGI.
  Er du medlem af andre afdelinger i Tune IF, er medlemskabet ophørt.
 9. Motionscenteret kan træffe aftaler med forskellige grupper, hvis tilstedeværelse må accepteres.
 10. Det tilstræbes, at Motionscenteret har åbent 360 dage om året.

Det må accepteres, at der kan være lukket som følge af vedligeholdelse eller særlige arrangementer.