Turneringsvindere november 2020

Mandagsholdet:

Ruth Witting og Lene B. Larsen

 

 

                                         

                Ruth                                                                    Lene