Tune IF Bridge afholder generalforsamling

Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 17.00 efter turneringen
Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 Der vil blive serveret 2 stykker smørrebrød til hver samt drikkevarer.

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig senest den 2. februar.