Tune IF Bridge afholder generalforsamling
onsdag d. 5. februar 2020 kl. 17.00

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter

Forslag skal være Formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.