Medlemsmøde 8. november 2017

Referat

Medlemsmøde i Tune IF Bridge

Onsdag, den 8. november 2017 kl. 16.45.

Dagsorden til mødet blev udsendt til medlemmerne den 5. november 2017 pr. mail. Mødedatoen var bekendt i forvejen.

Mødet startede ca. kl. 16.45 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 22 medlemmer deltog i mødet.

 

Ad 1.

JY bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde.

 

Ad 2.

Det har som sædvanlig været et godt år for Tune IF Bridge.
Åbent Hus arrangementet blev igen i år til en hyggelig dag. Mange var mødt op. Kun en enkelt nybegynder havde fundet vej hertil, men kom hurtigt til et spillebord, hvor pågældende med lidt hjælp gled ind i spillet. Dagen forløb tilfredsstillende, og vi fortsætter med arrangementet.

Venskabsturneringen i Olsbækken blev ligeledes afviklet på en god og spændende måde. Vi havde 20 med fra Tune. Der blev spillet ved 8 borde, hvor alle spillede mod alle. Første og anden pladsen gik til Olsbækken og de næste 5 pladser gik til Tune. Et resultat, vi er godt tilfredse med.

Venskabsturneringen er blevet en god tradition. Næste gang spiller vi i Tune og dagen er den første fredag i april 2018.

Bridge Mate er nu fast integreret på onsdagsholdet. Bordterminalerne betjenes fint af spillerne og der har kun været meget få fejl.

Mandagsholdet har kun prøvet systemet en enkelt gang grundet fravær af dem, der kunne betjene programmet. Vi forventer, at de to, der skal stå aktiveringen før spillet starter får den nødvendige undervisning i nærmeste fremtid, så mandagsholdet også fast skal bruge terminalerne.

Ansøgningen om at blive et selvstændigt udvalg under Tune IF er netop blevet godkendt af FU.
Fordelen ved at være et udvalg er, at vi bliver mere selvstændige f. eks. i forhold til at have vores egen revisor. Kontingentet er uændret på de 350,- kr. pr sæson.

 

Ad 3

Ebba fremlagde halvårsregnskabet for 2017.

Tune If ydede et lån på 11.000,- kr. til indkøb af Bridge Mate. Første afdrag skal betales fra sommeren 2018.

Idrætspuljen er søgt om anskaffelse af 4 borde. Vi skal selv betale 50% af anskaffelsessummen. Prisen for et bord er ca. 1.100,- kr. Vi forventer at få svar i februar 2018.

Elise har sat sig på 5 borde, som bliver kasseret i Roskilde Bridgeklub. Dem må vi få. De skulle være bedre end flere af de borde, vi har og meldekasser medfølger.

 

Ad 4

Bridgeskolen har vist sig at være et godt sted for de spillere, der ønsker at udvikle deres kendskab til bridge. Selv lidt komplicerede konventioner bliver gennemgået på en klar og forståelig måde, så alle kan følge med. Efter gennemgang af det nye stof trænes spillerne i at melde og spille lagte kort. Der lægges vægt på seriøs træning og hyggeligt samvær..

 

Ad 5.

Udgår, da Susanne har meldt afbud på grund af sygdom.

 

Ad 6

  1. Jørgen oplyser, at substitutterne til betjening af Bridge Mate vil blive indkaldt til møde, hvor de får gennemgået brugen af systemet og terminalerne. Det skal desuden undersøges, om der er mulighed for, at resultaterne kan lægges direkte ind på hjemmesiden fra Bridge Mate. Det vil kræve adgang til internettet.

  2. Sidste gang, hvor vi spillede ved 8 borde, blev der kun spillet 24 spil. Der er mulighed for at spille 24 eller 32. Der er kommet ønske om, at vi spiller 32 spil. Det blev afgjort ved afstemning. Ved håndsoprækning viste 12 ønske om 32 spil, 5 var imod og 5 undlod at stemme. Der vil således blive spillet 32 spil, når vi spiller ved 8 borde. Når uret ringer første gang, skal sidste spil være taget op. Ellers skrives: ej spillet – eller på Bridge Maten: trykkes: 0. En af deltagerne gjorde opmærksom på, at dette ikke altid var tilfældet. Dette vil ske fremadrettet. Kaffepausen er fastsat til 15. minutter.  

  3. Ved juleafslutningen vil der blive spillet i 2 rækker.

  4. Som noget nyt, vil vi bede spiller, der melder afbud, om i første omgang selv at finde en makker. Hvis de på kalenderen ser, at en anden har meldt afbud, kan de to tilbageværende makkere finde sammen. Det er tilladt at finde en makker, der ikke er medlem. Kan man ikke selv finde en makker, kan man bede Gurli om at finde en. Melder man først afbud onsdag, må man bede sin makker om også at blive hjemme. Er det umuligt at finde en makker og der er ulige antal (en eller tre spillere ved et bord, kan det blive nødvendigt, at makkeren til den, der har meldt afbud, må blive hjemme. Er der et par, som ikke kommer, får parret middel point.

     

Ad 7

  1. Niels Erik og Bente Russ blev valgt til juleafslutningens festudvalg. Gurli spørger på mandagsholdet, hvem der kunne tænke sig at være med i udvalget. Jetty skal spørges, om hun vil lave maden til juleafslutningen.

  2. Der var fremsendt forespørgsel, om vi kunne starte kl 11.00 af personlige årsager. Der var ikke stemning for at flytte tidspunktet til 11.00. Man ville gerne fastholde kl. 13.00. I stedet ønskede man at spille færre spil. Antallet af spil afhænger af antallet af tilmeldte.. Nu vi har fået Bridge Mate får vi resultaterne hurtigere og kan begynde spisningen tidligere.
    Vi håber, at vi på denne måde kan tilgodese alle.

 

Ad 8 (Se ad 7-2)

 

Ad 9

Næste medlemsmøde afholdes den 7. februar 2018.

 

Ad 10

Intet under eventuelt

 

Jørgen takkede for et godt og konstruktivt møde.

Mødet sluttede kl. ca. 17.45

Referent Gurli Ypkendanz