Medlemsmøde 28. oktober 2015

Referat 

Medlemsmøde i Bridgeafdelingen

Onsdag, den 28. oktober 2015 kl. 17.15.  

Indkaldelse til mødet blev udsendt til medlemmerne den 24. oktober 2015.pr mail. 

Mødet startede ca kl. 17.10 efter afholdelse af onsdagsholdets turneringsspil. 26 medlemmer deltog i mødet.

Ad 1.
JY bød velkommen og takkede for det pæne fremmøde.

Ad 2.
JY startede med at opfordre medlemmerne til løbende at stille spørgsmål og/input, der var relevante for de behandlede punkter på dagsordenen.

JY orienterede om bridgeklubbens organisatoriske tilhørsforhold, hvor det er et udvalg under Hovedforeningen. Der skal ikke afholdes generalforsamling, men der skal afholdes et eller flere medlemsmøder. Der skal ikke udarbejdes vedtægter. Klubben er omfattet af Hovedforenings vedtægter. Bridge skal udarbejde et regnskab, som automatisk godkendes på hovedforeningens generalforsamling, som en godkendelse af deres regnskab.

Klubben disponerer selv over sine midler og forhold i klubben. 

JY orienterede derefter om halvåret 1.1 – 30.6.2015. Der blev afholdt medlemsmøde i januar. I april havde vi afslutningsfest, hvor vi efter en spændende turnering sluttede med lækker mad serveret på flot pyntede borde. En stor tak til festudvalget.

Den 26.8.2015 havde vi Åbent Hus. Desværre var der ikke så mange besøgende, som vi havde håbet. Efter en mindre indføring i bridgens historie og generelle regler blev der spillet ved tre borde. Efterfølgende er 3 startet på nybegynderholdet og 2 på onsdagsholdet. Vi byder jer hjertelig velkommen, og håber I vil blive glade for at spille bridge hos os.

Der er 5, der har meldt sig ud Nogle fordi de følte at bridge ikke lige var dem og andre på grund af travlhed med mange andre aktiviteter.

Den 16.12.2015 holder vi juleafslutning i Borgerhuset.

Den 28.4.2016 holder vi afslutningsfest, som forventes at ske i de nye lokaler, som vi overtager fra Tandklinikken.

Ad 3.
JY orienterede om regnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2015. Der er et mindre overskud for perioden på kr 728,50 og en egenkapital på kr 3.256,66, hvilket beløb svarer til indestående i Nordea.

Ad 4.
Ved Jørgen og Leif:

Tandplejen er flyttet og bygningen blevet delt, således at Hjemmeplejen har fået en del og Trim og Bridge skal deles om den øvrige del af bygningen.

Trim og bridge vil få 3 lokaler – et stort på ca 114 m2 og 2 mindre lokaler, hvor der skønnes at kunne stå 2 bridgeborder i hver. Hertil kommer et lille tekøkken

Trim har egne borde. Det skal undersøges, hvor meget inventar og køkkentøj m.m., der vil være til vores rådighed. Vi vil fremover kunne lave kaffe/te, samt evt brød/kager. 

Det blev besluttet at nedsætte et lille udvalg bestående af 2 personer fra bridge, som kunne samarbejde med et udvalg fra Trim mhp at udforme fælles retningslinjer for brug af lokalerne. 

Desuden vil det være en god idé, at medlemmerne på skift fik ansvar for, at der blev lavet kaffe m.m.

Kirsten Nielsen påpegede, at det ikke skulle være Tordenskjolds soldater, der skulle gøre tingene, men alle skulle ansvar.

Leif var enig og henviste til en anden klub på vores størrelse, hvor medlemmerne havde forskellige opgaver. 

Vi vil desuden få opbevaringsmuligheder for vores borde og øvrige materialer. 

Ad 5.
Ved Gurli:

Det var altid spændende at starte med et nyt hold. Tidligere hold havde alle deltaget i undervisningen med stor interesse og godt humør. Det nye hold levede fuldt ud op til tidligere hold, og så bliver de ved med at spille. Selv når klokken var 5 minutter i 17.00, var de parate til at spille flere spil.

Undervisningen er meget struktureret med et nyt kapitel hver gang, som medlemmerne kan læse på i forvejen.

Ved Leif:

Leif underviser ca 20 minutter. Leif lægger f.eks 1 lagt spil, som skal spilles af 4 spillere. Derefter gennemgås meldinger og spilleteknikken med deltagerne. Efterfølgende spilles turnering, hvor parrene for udregnet deres point. Det betyder, at deltagernes antal skal gå op med 4, hvilket kan være lidt af en opgave og kræver, at der meldes afbud i god tid. 

Leif er blevet spurgt, om der ikke kunne blive undervist om onsdagen. Dette er der ikke tid nok til, men Leif tilbyder, at hvis der er 4,der melder sig om mandagen hos ham, er de meget velkomne.

Er de under 4 er de velkomne til at deltage på Gurli´s hold. 

Når vi får vores egne lokaler, er der mulighed for at kunne starte med undervisning ½ time før turneringen starter.

Thea anbefaler undervisning til onsdagsholdet og tilbyder at hjælpe med at undervise.

Ad 6.
Ved Jørgen:

Foreslår, at ændre tildeling af vinpræmierne til onsdagens turneringsspiller til følgende:

 1. Ingen kan vinde 2 gange i træk

 2. Der indføres handicap til det par, der er blevet nr 1. Dette par får reduceret deres point næste gang, de vinder med 10 ved 6 bordes spil og 8 ved 5 bordes spil

 3. Der spilles om vinpræmier den sidste onsdag i måneden

 4. Der er også præmier til det par, der bliver næstsidst. 

  Leif:

  Der gives 1 præmie, når der spilles ved 3 border

  Der gives 2 præmier, når der spilles ved 4 border.

   
  Ad 7
  V
  ed Jørgen:

  Det kan være hensigtsmæssigt med en suppleant, som kan tage over, hvis et bestyrelsesmedlem får forfald i en periode.

  Suppleanten vælges på næste medlemsmøde i januar/februar 2016. 

  Mogens har bemærket, at bridge ikke er nævnt i den kolonne, man skal krydse sig af i for at få rabat ved indmeldelse til andre aktiviteter. 

  Gurli oplyser, at dette er en fejl, og det skal blive rettet. 

  Jytte nævnte, at det var meget forvirrende, at bordene ikke stod i en bestemt rækkefølge. Nogle oplyste, at der kunne købes numre til at sætte på bordene. 

  Aftalt, at bordene fremover skal stå i en bestemt rækkefølge, og at vi vil anskaffe numre.

  Ad 8
  D
  er var enighed om at nedsætte et festudvalg til juleafslutningen, den 16. december 2015 i Tune Borgerhus.

  Medlemmerne fra de 3 hold vil blive spurgt, så hvert hold bliver repræsenteret. 

  Juleafslutningen starter kl. 13.00 i Borgerhus. Der skal først spilles turnering. Nybegynderne vil få en makker fra onsdagsholdet, og de må gerne stille spørgsmål, som besvares med et ja eller et nej. Der spilles for at vinde, men i en hyggelig og afslappet atmosfære.

  Derefter dækkes borde til festmåltidet.

  Alle er velkomne til at komme med festlige input om aftenen. 

  Ad 9
  Der var modtaget indlæg fra Kirsten Niemann, som ønskede en orientering om udregning af pointsystemet, samt gennemgang af et bestemt spil ved foregående onsdagsspil.

  Leif svarede på spørgsmålet efter mødet. 

  Ad 10
  Næste medlemsmøde afholdes i januar/februar 2016.

  Mødet sluttede kl. ca 18.15

  Referent Gurli Ypkendanz 

  Efter mødet:
  Bestyrelsen udpegede Jørgen og Mogens til at kontakte TRIM vedrørende samarbejde om brug af de nye lokaler.

  Gurli har talt med Bent Andersen, som vil sørge for, at bridge kommer på listen, der bruges ved bookning til andre sportsgrene.