Medlemsmøde 2. november 2016

Referat af medlemsmøde i Tune IF Bridge

Onsdag, den 2. november 2016.

 

Der deltog 25 medlemmer i mødet. Der var ikke indkommet skriftlige input før mødet.

 

Ad 1.. Jørgen bød velkommen. Der var ikke noget nyt at berette om perioden siden sidste medlemsmøde. Vi havde nu spillet i 2 rækker nogle gange. Vi har fundet Mitchel systemet mest velegnet og vil benytte det fremover. Det vil sige, at der spilles i en Nord/Syd række og en Øst/Vest række. Deltagerne konkurrerer indbyrdes i de 2 rækker.

I dag manglede 1 spiller en makker. Andre spillere måtte træde til og melde. Det gav uro. I stedet foretrækker man, at der er 2, der mangle, så 2 sidder over. Dette gør vi fremover.

 

Pkt. 5 udgår, da systemet nu er bekendt af spillerne.

 

Jørgen takkede Husudvalget, for deres gode indsats med hensyn til at få indkøbt inventar og sørge for at Huset kom til at fungere.

 

Leif spiller i Olsbækken om mandagen. Lederen, Helen, har udtrykt interesse for et samarbejde med os, og vil gerne lave en venskabsturnering med os. Aftalt, at bestyrelsen invitererHelen til et møde og aftaler nærmere.

 

Vi vil søge Greve kommune om Bridgemate. Det koster nok 20.000,- til 25.000,- kr.

Desuden søges der om flere spilleborde.

Vi vil ikke kunne få hele beløbet til Bridgemate. Der er flere muligheder. Vi kan spare op. Man kan også søge et lån hos Tune If.

 

Gurli orienterede om Åbent Hus arrangementet og takkede de mange medlemmer, der havde støttet op og hjulpet til. Der var 20 deltagere, heraf var 9 ikke medlemmer. Efterfølgende havde 7 tilmeldt sig Tune IF Bridge - 3 til onsdagsholdet og 4 som nybegyndere. Den ene nybegynder måtte melde fra igen pga. transportproblemer.

 

Bridgeskolen har undervisning 1 gang om måneden – lørdag eller søndag- afhængig af et tilgængeligt lokale til os. Vi har haft 2 undervisningsdage. Der har været pæn tilslutning og deltagerne har giver udtryk for en spændende og lærerig undervisning, som de i de lagte spil, kunne træne sig i.

 

Ad 3: Halvårsregnskabet viser et overskud på godt 2000,- kr. Egenkapitalen er på 3.200,- kr.

 

Ad 6: Aase oplyser, at der plejer at være 4 – 5 i festudvalget – gerne med én fra de 3 hold.

Kirsten fra nybegynderne har meldt sig.

John og Ebba har meldt sig.

Aase vil igen høre mandagsholdet om der er en, der vil være med i festudvalget.

Aase pointerer, at hvis der er nogle, som ikke kan komme skal de huske at melde fra på vores afbudskalender.

 

Vi møder kl. 13.00 og spiller til ca 17.00.

Vi spiser fra kl. ca. 18.00 - så længe vi har lyst.

 

Jan foreslog, at vi spiste først og spillede efterfølgende.

Det var der dog ikke stemning for.

 

Vi plejer at få maden udefra.

Drikkevarer tager vi selv med.

 

Festlige indslag er meget velkomne.

 

Ad 7: Ingen spørgsmål.

 

Ad 8: Næste medlemsmøde er i januar 2017, når regnskabet er færdigt.

 

Mødet sluttede ca. 17.45.

 

Referent: Gurli