Tune IF Bridge


 

23. februar 2021

I-zonen:  alle

Kortgiver: Nord

Blev spillet privat. N/S kom i 4 hjerter.

 


 

Nord meldte 2 kl. og gik derefter direkte til 4 hjerter efter syds 2 ruder.

 

 

Nord         Øst            Syd           Vest

2 kl           P               2 ru           P

2 hj           P               3 hj           P

4 ut           P               5ru            P

6 hj           P               P               P

Mht spillet, så har Nord en fantastisk hånd, så åbningen 2 klør som eneste krav er korrekt. Nu kan man spille forskellige svarsystemer, men jeg antager, at 2 ruder er relæ, så det er også rigtigt meldt. Men så går det galt. Nord skal bare melde 2 hjerter. Der er ingen risiko for at misse en udgang, for syd må under ingen omstændigheder passe næste gang! Syd har firfarve og skal selvfølgelig støtte i hjerter. Det er syds melding nu, som afgør kontraktens skæbne. I denne situation viser meldingen 3 hjerter en stærkere hånd end 4 hjerter. Hvis han melder 4 hjerter er meldeforløbet derfor slut, hvorimod meldingen 3 hjerter viser mild sleminteresse. Så det er et spørgsmål om at vurdere hånden. Ser syd kun på sin egen hånd, så er den jo ikke imponerende - men i betragtning af, at makker har kravåbnet og man har firkortstøtte og 2 damer, som kan være værdifulde - så ville jeg melde 3 hjerter. Nu kan nord spørge efter esser. Da der desværre mangler et es, så kan han nøjes med at melde 6 hjerter.

 

Hvis syd ikke havde haft de to damer, så ville jeg melde 4 hjerter i anden melderunde som fast arrival.