Tune IF Bridge


 

26. januar 2021

I-zonen: N,S.          U-zonen: Ø,V

Kortgiver: Syd

Blev spillet privat. N/S kom i 6 kl. som en offermelding.


Ved bordet blev der spillet 6 klør som en offermelding. Men hvad er en offermelding egentlig? En offermelding er en kontrakt, man melder, vel vidende, at den ikke kan vinde. Man melder den, fordi man regner med, at det bedre kan betale sig at gå ned i egen kontrakt frem for, at modstanderne vinder deres kontrakt. I det aktuelle eksempel har ØV absolut ingen mulighed for at vinde noget som helst på femtrinet, og det kan nord nemt se med sin stærke hånd bag på åbningshånden. Så hvis ØV melder fem ruder eller fem spar, så skal NS enten strafdoble eller melde 6 klør, fordi de tror, den kan vinde.

 

 

Nord         Øst            Syd           Vest

                                   p               1ru

x               1sp            p               1ut

x               2sp            3kl            3sp

4kl            p               p               p

Vest åbner med en ruder. Nord har en virkelig spillestærk hånd. Jeg ville vurdere den til at være stærk nok til at double først og melde frivilligt bagefter. Når øst melder 1 spar er syd fritaget for at svare på doblingen, så han melder pas.

Nords anden dobling beder syd om at vælge mellem de umeldte farver – altså klør og hjerter. Øst konkurrerer med 2 spar, og så er syd igen fritaget for at melde, men med femfarve i klør melder han 3 klør. Det lover ikke mange point, men god tilpasning. Nord bør ikke gå amok, for syd har bare præfereret. Vest giver ikke op, men konkurrerer videre med 3 spar.. Nu kan nord så konkurrere med 4 klør, da han ved, at de har tikorts fit.

Det kniber med forbindelsen mellem hænderne. Vest trækker spar igen, som nord tager med kongen. Han kan ikke komme hjem på hånden for at knibe klør, så bedste spilleplan er at trække klør es i stik to. Desværre faldt klør konge ikke ud. Modspillet får stik på klør konge og spar es. Resten går til spilfører på krydstrumfning.