Tune IF Bridge


9. marts 2020

U-zonen: Alle

Kortgiver: Nord


Blev spillet af mandagsholdet. 2 par meldte 4 hjerter, 1 par meldte 3 spar og 1 par meldte 2 UT

 

 

Nord åbner med 1 klør. Øst indmelder 1 spar. Man kunne overveje, at melde 2 spar for at spærre, men det kan risikere at koste en udgang. Hvis makker havde forhåndspasset, så ville jeg melde 2 eller 3 spar for at spærre. Syd dobler. Det er en negativ dobling, som viser mindst firfarve i hjerter. Vest passer. Nord ved nu, at der er tilpasning i hjerter. Han melder 3 hjerter, som viser 16-18 hsp. 2 hjerter ville vise en minimumshånd – og her er 15hp plus støttepoint, som skal medregnes, da vi ved, der er tilpasning. Øst passer og syd melder 4 hjerter. Syd kunne egentlig godt gøre et slemforsøg og spørge efter esser. Så ender man i 5 hjerter, når der mangler to esser. Det som taler imod en slem er syds beholdning i spar. Måske lurer en trumfning, da vest ikke kunne støtte til 2 spar.

 

Det er øst som skal spille ud.  Hvilken farve skal hun vælge. Det er en dårlig ide, at trække et ugarderet es, så spar og klør er udelukket. Trumf er tit godt, men her er et eksempel på, at det nemt koster et stik. Vi ved, at trumferne højst sandsynligt sidder 4-4, så makker har tre trumfer. Hvis det er damen tredje, så er modspillet sikker på et trumfstik, hvis bare de ikke selv rører farven. Derfor spilles ruder ud. Nord trækker trumf og spiller derefter spar.  Modspillet kan få to stik – nemlig de to esser.

Hilsen Thea