Tune IF Bridge


 

9. marts 2020

U-zonen: Alle

Kortgiver: Nord


Blev spillet af mandagsholdet. 1 par meldte 4 spar, 2 par meldte 3 spar og 1 par meldte 2 klør.

 

 

Nord       Øst         Syd        Vest

1 sp        pas         2 sp        pas

pas

Nord er giver, og skal selvfølgelig åbne på sin gode hånd. Hånden har jævn fordeling og 16 hp, så det kvalificerer til at åbne med 1 ut. Men der er samtidig en femfarve i spar, og den vil man jo også gerne vise, så man kan også overveje at åbne med 1 spar. Det er et klassisk dilemma med denne håndtype. Problemet ved at åbne med 1 ut er, at man får svært ved at vise sin femfarve senere, og problemet ved at åbne med en spar er, at man ikke har en god melding i anden runde. Nogle spiller med, at man aldrig må have en femfarve i major, når man åbner 1 ut. Sådan ser jeg ikke på det. Jeg synes i stedet, man skal vurdere hånden og situationen, og så melde ud fra det. Hvordan er honnørerne eksempelvis fordelt - og er der tale om lavhonnører eller tophonnører. Lavhonnører egner sig bedst til UT og tophonnører til trumfkontrakt. Med 3 esser vil jeg derfor åbne med 1 spar. Øst har 11 hp men en virkelig kedelig fordeling, så han siger pas. Syd har trekortstøtte i spar og 8 hp samt et enkelt støttepoint, så hun siger 2 spar. Vest passer.

Nord kan enten vælge at sige pas eller gøre et udgangsforsøg. Hun ved, at makker højst har 9 points. Hvis jeg sad ved bordet med den hånd, så ville jeg sige pas i en parturnering. I en holdturnering er det derimod vigtigere at få meldt udgangene, så der ville jeg sige 3 spar, som spørger makker, om hun har minimum eller maksimum. Med en helt klar maksimumshånd melder syd så 4 spar.

 

Og så til selve spillet. Når man skal spille ud, bør man altid overveje, om man skal spille aktivt eller passivt ud - og det betyder, at man skal analysere meldeforløbet. Tyder det på, at der er en langfarve, som kan give mange stik, så kalder det på et aktivt udspil, fordi modspillet skal forsøge at rejse stik inden langfarve giver spilfører en masse afkast. Har modstanderne derimod meldt lige til kanten, som i dette tilfælde, så kalder det på et passivt udspil. Det vil sige, at man helst skal undgå, at forære et stik væk i modspillet. Derfor skal man aldrig spille ud fra en konge, så klør og ruder er udelukket. Trumf er tit godt, men med damen bag på spilfører, så kan det også være risikabelt. Hjerter er derfor bedst. Øst spiller en lille hjerter ud, og det er aktuelt rigtig godt, for nu er der rejst et hjerterstik til modspillet. Spilfører kommer heller ikke uden om et stik i hver af de andre farver til modspillet. 9 stik i alt.

De bedste hilsner fra Thea