Tune IF Bridge


Maj 2019

Uzonen: Alle

Kortgiver: Nord


Dette spil er blevet spillet af 4 damer fra vores bridgeklub. Det er et rigtigt spændende spil. Prøv selv at melde og se, om I kommer i den samme kontrakt. God fornøjelse.

Nord     Øst        Syd        Vest

Pas        1 ru       Pas        1 hj

Pas        3 ru       Pas        4 UT

Pas        5 ru       Pas        7 ru

Pas        Pas        Pas

 

Øst åbner med 1 ru, vest melder 1 hj, østes 2. melding er 3 ru. Denne melding viser mindst 6-farve i ruder og 16-18 Hp. Den benægter samtidig firfarve i både hjerter og spar. Havde man haft hjerter, havde man støttet makker og havde man haft firfarve i spar, så havde man vist den.

Vest har en virkelig god hånd og formidabel ruderstøtte. Hun spørger efter esser med 4UT. Svaret er 5 ruder, som efter 1430-konventionen viser 0 eller 3 esser. Her er man ud fra meldeforløbet ikke i tvivl om, at der vises 3 nøglekort. Spørgsmålet for vest er nu bare om der skal spilles 6 ruder eller 7 ruder. Hun ved ikke om øst har trumfdame. Man kan spørge efter den med 5 hjerter, men bliver ikke meget klogere, når makker svarer 6 ruder, som er den svageste melding. Så egentlig må man bare tage tyren ved hornene og melde det, som man tror vinder. Aktuelt er 7 ruder en vinderkontrakt, så det skal man selvfølgelig melde!! Men kig igen på østes hånd. Lad os sige, at ruder 2 i stedet var klør 2. Det ville give fuldstændig samme meldeforløb, men så kommer man ikke uden om en klørtaber, og så er der kun 12 stik.

Så det er svært at sige, om 6 ruder eller 7 ruder er den rigtige melding. Men da der er så gode muligheder for 13 stik, så ville jeg nok selv melde storeslemmen. Det er så sjældent, man får lov at melde og vinde sådan en, så det skal da prøves:-

Selve spillet giver ingen problemer. Uanset udspillet har man kontrol fra start, så men trækker bare trumf, og derefter kan man parkere klørtaberen på en topspar.