Tune IF Bridge


Februar 2018

Uzonen: Nord/Syd – I zonen: Øst/vest

Kortgiver: Vest


Dette spil er fra mandagsholdet, men et af de sidste spil, så der er kun enkelte, der har set det. Prøv selv at melde og spille det, før I ser resultatet nedenfor.

 

Nord har en krav hånd. Der er kun 2 tabere – en i spar og en i ruder. Han åbner derfor med 2 klør (falsk melding - makker banker). Øst passer. Syd melder 2 ruder, det er bare relæ og siger intet om hånden (makker skal banke). Nu melder nord 2 spar. Syd har tilpasning til spar og ved nu, at det skal ende med en sparkontrakt.

Men spørgsmålet er bare på hvilket niveau. I denne situation gælder princippet om ”fast arrival.”. Det vil sige, at jo svagere man er, jo hurtigere skal man melde udgang. Svaret 4 spar viser således en svagere hånd end 3 spar. Syd har med sine 2 konger en pæn hånd over for en kravåbning, så han melder 3 spar.

Dygtige spillere vil nu være i stand til at finde storslemmen, fordi de kan spørge om esser uden for hjerterfarven. Det er en konvention, som hedder voldwood, men den har vi ikke på programmet, så nord må spørge efter esser med 1430 konventionen. Syd melder 5 klør og viser dermed et es. Nord kan ikke vide, om det er hjerter es eller spar konge, som syd har, så han sætter slutkontrakten i 6 spar.

ØV har ingen muligheder for at sætte kontrakten, som tager 13 stik uanset udspil, idet ruderne rejses vha. en trumfning på bordet..