Tune IF Bridge


August 2017

I zonen: N/S

U zonen: Ø/V

Kortgiver: Vest


Dette spil kræver at man vurderer meget nøje, hvad der kan betale sig. Og så skal man være modig.
Prøv at lægge kortene og selv melde, før du ser, hvordan der meldes her. – God fornøjelse.

 

 

 

Vest kan vælge at melde 1 spar, men det er ikke korrekt. Hånden har 4 taber, dvs. 9 stik og lever dermed op til forudsætningerne for en kravhånd.. Melder derfor 2kl.

Den melding gøre meldingen surt for NS, som faktisk har lilleslem i kortene. Det er en sjælden situation. Nord har en stærk og fordelingspræget hånd. Den er stærk nok til at doble, og derefter melde frivilligt. Så N dobler. Øst melder 2 ruder, som er relæ. Syd skal svare på makkers oplysningsdobling. Med 9 HP bør hun normalt springe. Her ville det i givet fald blive en rudermelding, men her vil det være bedre, at syd dobler. Det viser styrke. Vest kan nu godt se, at makker ikke kan have ret mange point, så han melder 4 spar, som spærrer godt for NS. Men med sin stærke hånd med kun en spar, og en makker, der har vist point, så afholder det ikke Nord fra at melde 5 hjerter. Det er vanskeligt for syd at hæve til 6 hjerter. Så hun melder pas.

Vest har ikke lyst til at give op. Zonestillingen er gunstig, Hun melder 5 spar. Selv om den bliver doblet, så er det stadig et godt offer. NS har faktisk ikke mulighed for at vinde 6 hjerter, så det er lidt et gæt. De kan doble 5 spar, men selv hvis den går 3 beter, så tjener de kun 500, hvor de par, som får lov til at spille 4 eller 5 hjerter tjener 680. Så NS er bedst tjent med at forsøge sig med 6 hjerter, så det melder syd.

Den kontrakt kan ikke skydes ned. 12 stik og tak til øst for at hjælpe dem med at melde den!

Spillet blev spillet i Birkerød, hvor det ikke lykkedes NS at komme i 6 hjerter. Men det blev til 4 hjerter.