Spil 6-2016

Tune IF Bridge


Onsdag, den 12. september 2016

I zonen: øst + vest

U zonen: nord + syd

Kortgiver: øst


 

 

Kontrakten: Udgang med 4 hjerter.

Øst åbner med 1 ru. Syd melder ind med 1 hj og viser derved en 5 farvet hjerter. Med sine 5 HP må vest melde pas. Nord har 8 HP men kan nu lægge 2 støttepoint til – 1 for sine 4 hjerter og 1 for doubleton i spar. Derfor springer nord til 3 hj. Syd kan således gå i udgang med 4 hjerter.

Vest spiller spar dame, som syd stikker med spar konge. Syd spiller ruder dame for at knibe ruder konge ud. Ruder konge sidder ikke i plads og øst får stik på kongen. Øst spiller spar es, og efterfølgende spar bonde, som syd stikker med hjerter 6. Spiller ruder 3 op til esset. Nu trækkes trumfer. Nord spiller hjerter dame og håber på kongen i plads. Men vest får stik på hjerter konge. Spiller ruder 10, trumfes med hjerter 7 i nord. Nord spiller klør dame, øst lægger kongen og syd stikker med klør es. Spiller hjerter es. Resten står. 10 stik. Kontrakten er i hus.

Hvis nord ikke springer til 3 hjerter, men kun melder 2 hjerter, vil syd ikke kunne melde udgang.