Badminton Generalforsamling, d. 10. april 2019

Badminton Generalforsamling, d. 10. april 2019

 

Formandens Beretning

 

Antal medlemmer

Pr. 31/12-2018: 316 hvilket er en tilbagegang på 6%

 

Ældrebadminton

Rigtig godt år for ældrebadminton. Nu 76 medlemmer. Vi fylder 2 haller hver onsdag fra kl. 10-12, og nogle må endda ”sidde over”.

D. 16. januar havde vi inviteret borgmester Pernille Beckmann. Vi havde en god formiddag med masser af spil.

Holdturnering i Karlslunde 2018-19 for +60 spillere foregik d. 22/11-18, 17/1-19 og 28/2-19. 6 hold var repræsenteret.

Resultater:

Tune 1:                 3. plads

Tune 2:                 6. plads

Tune 3:                 3. plads

Tune 4:                 2. plads

Tune 5:                 1. plads

Tune Herrehold: 3. plads

 

Afslutning for ældre i Borgerhuset bliver d. 24. april 2019.

Tusind tak til alle frivillige som hjælper ved arrangementer og skoleprojekt.

Ny Sæson starter onsdag d. 4. september 2019 kl. 10.00.

Hilsen

Viggo, Finn og Jill

 

Senior Badminton – Sæson 2018-19

Vi er meget stolte af vores 1. hold, som efter en utrolig spændende afslutning på slutspillet rykker op i Sjællandsserien.

Senior 1. og 2. holdet har haft tilgang af nye spillere, som har været med til at styrke holdene både inden- og udenfor banen.

Med flere nye kræfter på vej, går holdene en spændende sæson i møde, og der er god grund til at have høje forventninger til specielt 2. holdets muligheder for at rykke op.

I den negative afdeling er vi gået fra at have 9 hold i 2016-17 til 7 hold i 2017-18 til 5 hold i 2018-19. Bestyrelsen tager hånd om, hvad der kan gøres.

Mandags fælles træningen er fortsat en succes, og der er stadig plads til nye spillere med et vist niveau. Senest har vi taget 2 ungdomsspillere, der savner udfordringer, til os.

Lørdags fælles træningen er stadig vores bedste bud på et ”entry” tilbud, specielt for spillere der ikke umiddelbart passer ind på vore mandags- eller tirsdags fælles træning.

 

 

 

Slutstillingerne for de 5 hold vi har haft med i holdturneringerne i denne sæson:

Senior 1:               2. plads

Senior 2:               5. plads

Senior 1 Slutspil: 2. plads

Herre B60+:         6. plads

Herre B40+:         2. plads

Mot 1:                   3. plads

 

Klubmesterskaberne blev igen i år afviklet i uge 14. Som sidst samlede vi alle semifinaler og finaler om lørdagen, efterfulgt af et hyggeligt arrangement i caféen med præmieoverrækkelse og buffet. Arrangementet i caféen havde 67 deltagere.

Hilsen

Ole Werner

 

Ungdom

Ny træner om torsdagen, Xenia Pedersen, som vi er rigtig glade for, og som gør et godt stykke arbejde.

Vi har ændret træningen om tirsdagen, så både nybegyndere og øvede kan spille sammen for at gøre overgangen mellem de to hold mere glidende.

Vores forældre/barn hold har været godt besøgt igen i år.

Natminton i september, hvor vi igen så meget stor tilslutning, og det var en succes.

Flyers blev delt ud i starten af skoleåret til 3-5 kl.elever, samt til Idræt i Natten. Dette har givet nogle henvendelser, men desværre ikke så mange som håbet.

Så har der været ”Badminton på Toppen” ,og i påsken (22. april) er der stævne i Tune, Karlslunde og Greve som DGI står for.

 

Sponsor-bolde-tøj

Der har været nedsat et sponsorudvalg til at finde ud af, hvem vi skulle bruge til bolde og tøj de næste 4 år. Valget faldt efter diverse indhentning af tilbud på RSL.

Vi har fået 2 nye sponsorer, nemlig firmaet Primero og SuperBrugsen.

Som noget nyt, vil tøjbestilling for den enkelte foregå ”on-line”. Når sæsonen starter op til august, skal alle interesserede badmintonspillere ind på RSL’s hjemmeside, hvor Tune Badminton har sin egen tøj-shop. Alle spillere – såvel ungdomsspillere, seniorer som ældrespillere – skal nu selv logge sig på og bestille det tøj, de ønsker. Der bliver udsendt separat besked til alle medlemmer senere.

Eksempelvis koster et komplet sæt bestående af t-shirt, shorts samt træningdragt kun 250 kr.

 

Ved de netop afviklede klubmesterskaber i Tune badminton havde Thomas Lund sørget for at få fat i noget prøvetøj, så alle, der var til stede der, kunne prøve tøjet og tage en tøjseddel med sig, hvor de enkelte størrelser, man havde fundet frem til kunne noteres. Fra den 1. juni 2019 vil shoppen så åbne op for bestilling med den kode, som alle badmintonspillere får (har fået på sedlen, hvis man har været i hallen og fået en). Der vil også ved sæsonstart blive mulighed for at komme i hallen og prøve tøj med henblik på at kunne bestille i rette størrelse i Tune-shoppen. Ved sæsonstart vil der blive lagt mere information op på vores hjemmeside, så ingen er i tvivl om, hvordan der bestilles tøj.

 

Vi håber, at ALLE badmintonspillere støtter op om Tune Badminton og bestiller tøj, så vi fremstår i vores nye spillertøj med sponsortryk, når vi repræsenterer klubben i forbindelse med diverse turneringer og holdkampe.

Tak til vores ”gamle” sponsorer, der gennem de seneste mange år har støttet Tune Badminton med økonomisk bidrag. Vi siger samtidig velkommen til vores nye sponsorer, som vi glæder os til at ”vise frem” med deres sponsortryk på vores nye flotte tøj.

Hilsen

Dorte

 

En tak til alle de frivillige

En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, klubmesterskaber og alle mulige arrangementer. Uden jer er det altså svært, at få tingene til at hænge sammen. TAK

 

Jubilæumsfad

Vores ”fad” går i år til en der har været med til at lave nytænkning og ændre lidt på gamle vaner. En som spiller RIGTIGT meget badminton og efterhånden lever i hallen. En der har været med til at ændre på modtagelsen af nye medlemmer (fællestræninger) samt ændre på måden man f.eks. laver klubmesterskab.

Modtager af ”fadet”: Ole Werner Jensen.

 

Afslutning

Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.

 

René Larsen

Formand