Generalforsamlingen

Tune IF afholder

Hovedgeneralforsamling

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 i Tune Hallen

Dagsorden i.h.t. Tune IF´s vedtægter.

Forslag skal være formand Pauli Christensen hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning er påkrævet: