Forsikringsoversigt

Fælles forsikringer

         Via vort medlemskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI er vi automatisk dækket af 5 kollektive forsikringer hos TRYG. 

         De 5 forsikringer er:  

 1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 
 2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
 3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 
 4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
 5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

 

                                           YDERLIGERE FORSIKRINGER

   TUNE IDRÆSTFORENING

 1. Bygningsforsikring, policenummer 649.126.170 (klubhusene: Tennis, Petanque og Fodbold)

 2. Erhvervsforsikring, policenummer 655.181.155

 3. Ansvarsforsikring, policenummer 670 8.036.924

 

       TUNE-HALLERNE

 1. Bygningsforsikring, policenummer 649.111.196

 2. Arbejdsskadeforsikring, policenummer 653 9.030.031.267

 3. Erhvervsforsikring, policenummer 655.8.930.031.267

 4. Sundhedsforsikring, policenummer 652-335.331

Alle forsikringer er hos Tryg, og vor kontaktperson er Ole Larsen, tlf. 29160298.

Ved eventuelle spørgsmål angående vor forsikringsdækning kontakt Lise Persson, tlf. 20215477