Generalforsamling Fodbold

01. feb 2018 19:30, Tune-Hallerne, 2 timer

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter:
Forslag skal være formand Per Sørensen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.