Generalforsamling Tennis

05. feb 2018 , Tune-Hallerne, 2 timer

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter:
Forslag skal være formand Peter Buch Larsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.