Regler for omklædning for børn over 8 år

Vi vil lige gøre ekstra opmærksom på at det ikke vil være muligt at få udleveret et forældrekort til børn som er fyldt 8 år.

 

Ligesom det ikke vil blive accepteret at børn over 8 år klæder om i det modsatte køns omklædningsrum. Når man er fyldt 8 år, skal man klæde om i det omklædningsrum som passer til kønnet.

 

Se mere på Greve Svømmehals hjemmeside: http://www.gsh.dk/klubber/vi-gaar-til-klubsvoemning/