Generalforsamling

Tune IF Svømmeafdeling
forventes at afholde generalforsamling
Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.30
i Tune-Hallen

Dagsorden i.h.t. Tune IF´s vedtægter.

Forslag skal være formand Camilla Beckmann i hænde 8 dage før generalforsamlingen.