Badminton Generalforsamling, d. 11. april 2018

Badminton Generalforsamling, d. 11. april 2018

Formandens Beretning

Antal medlemmer

Pr. 31/12-2017: 335 hvilket er en stigning på 3%

 Ældrebadminton:

Vi startede sæsonen den første onsdag i september 2017 med spil og spisning, som vi plejer. Vi er 72 medlemmer på nuværende tidspunkt, og der er næsten hver gang spil på 10 til 11 baner. Gennemsnittet for sæsonen indtil nu ligger på 45 ældrespillere om onsdagen.

I november startede vi holdturnering med 6 hold i Karlslunde, 4 Mix + 2 herrehold.  Der kommer 67 hold fra Sjælland og øerne. Vi klarede os pænt i turneringen, holdet med Anne, Dorte, Arne og Jan vandt – som sædvanligt – deres række.

I december holdt vi vores julefrokost i Borgerhuset, med den største opbakning, 78 tilmeldte. Vi fik god mad og rørt dansebenene til musik af Viggos fætter Flemming,  en rigtig dejlig dag.

I uge 8 inviterede vi Viby til en dyst. 60 spillere havde en hyggelig formiddag med spil og smørrebrød.

Frivillige fra ældrebadminton har også i denne sæson deltaget i projektet med skolebørnene mandag og fredag.

Vi har netop afviklet klubmesterskaberne. Indledende kampe sidste onsdag og finaler i lørdags, sammen med ”de unge seniorer” Afslutning holder vi den 25. april i Borgerhuset.

Den nye sæson starter onsdag den 5. september 2018.

Hilsen

Finn, Susanne og Viggo

 Senior Badminton – Sæson 2017-18

Generelt

Efter at vi i sæsonen 2016-17 måtte trække 3 af 9 hold (holdkampe), stillede vi i denne sæson med 7 hold. Dermed har vi mistet et +60 Herrer og et MOT 4+4 hold.

I august 2017 startede vores nye mandags fælles træning op.

Formålene med dette initiativ var at;

  1. Give den øvede spiller mulighed for at spille med/mod flere spillere i forskellige kombinationer inden for dame- og herre double
  2. Øge det sociale samvær i klubben
  3. Give udefra kommende bedre mulighed for at indtræde i klubben

Første to punkter var fra starten en succes, og vi kom hurtigt op på så mange tilmeldte, at vi måtte afvise potentielle nye medlemmer. Vi vil i næste sæson få en ekstra bane til rådighed (bordtennis rykker ud), som giver plads til yderligere 6-8 tilmeldte.

Jeg (Ole W) vil forsøge at kontakte dem der viste interesse og meddele dem om vores øgede kapacitet samt skrive om det på vores hjemme/Facebook side.

Igen i år har der været lørdags fælles træning (ca. 16 lørdage kl. 10-11:30). Tilslutning har ligget på max 8-10 per gang, og alle er utrolig glade for den træning Henrik og Torben har leveret. Bestyrelsen skal have besluttet om lørdags fælles træningen skal fortsætte.

Klubmesterskaber

Klubmesterskaberne blev i år afviklet i uge 14.

Ud over at flytte mesterskaberne 3 uger (fra uge 11 til 14) valgte spillerudvalgene at afvikle alle indledende kampe i løbet af ugen og samle alle semifinaler og finaler om lørdagen, efterfulgt af et arrangement i caféen med præmieoverrækkelse og tapas.

Alle afdelinger fra ungdom til +60 valgte at støtte op om dette lørdagsarrangement, og det blev til en sjov og hyggelig dag med socialt samvær på tværs afdelingerne.

Arrangementet i caféen havde ca. 65 tilmeldte.

 Ungdom

Vi startede sæsonen i august med "Natminton" i Tunehallerne.
18 deltagere dystede i mørke med selvlysende, streger, net og bolde. Der var fælles spisning og overnatning i hallen.
I løbet af sæsonen har der været begynderturnering,” Badminton på toppen”, 5 gange, Vi var selv værter i januar, hvor vi havde 60 børn, der spillede 7 minutter kampe på 12 baner. En stor succes. 8 spillere fra Tunes ungdom deltog.

I Påsken var der kæmpeturnering i alle 3 Tunehaller. I samarbejde med DGI, blev der spillet i ialt 8 haller i Tune, Greve og Karlslunde. Vi havde 7 spillere med, og det blev til både guld, sølv og bronzemedaljer til spillerne fra Tune.
Igen i år har vi kæmpet med antallet af spillere på vores T1 og T2 træning. De der kommer er meget mødestabile og træningsvillige.
Forældre/barntræning har igen i år været velbesøgt, så vi håber, det kan sprede nogle ringe i vandet.

Ungdomsafdelingen

Sponsor-bolde-tøj

Den 3-årlige kontrakt med Scansport udløber denne sæson. Ud over vores spillertøj, som næsten alle badmintonspillere i Tune badminton klub nu spiller i - fra de mindste til de ældste - har vi også forbrugt en pæn portion Yonex-bolde i kontraktperioden. Selv om Yonex-bolde er dyre og udgør den tunge udgiftspost på badmintonafdelingens budget, er de efter sigende (læs: seniorspillerne) værd at satse på. Vi har i bestyrelsen besluttet at lade spillertøjet “overleve” endnu en sæson, og vil hen over foråret kontakte vores trofaste sponsorer og høre, om de vil bakke os op omkring et yderligere år med deres trykte logoer på spillertøjet.

 Ny form for tilmelding til sæsonen 2018/2019

Nyt indmeldingssystem inkl. online betaling ved indmeldelse skulle gerne stå klart ved indmeldelse august 2018.

 Et tak til alle de frivillige

En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, klubmesterskaber og alle mulige arrangementer. Uden jer er det altså svært at få tingene til at hænge sammen. Tak.

 Jubilæumsfad

Vores fad går i år til HELE ældreafdelingen. Mange hænder hjælper til med mange opgaver. Skulle der mangler hænder er der altid flere at tage af. Afdelingen har formået år efter år at være selvkørende – og dertil skal vi alle nok takke Susanne for hendes arrangement humør og iver igennem utroligt mange år. Vi håber alle ældrebadmintonen vil fortsætte med den succes de har i mange år endnu.

 Afslutning

Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.

 René Larsen, Formand